Yhteystiedot

Ismo Jousmäki, Vihtavuoren koulu, Laukaa, 044-5288144,
e-mail: ismo.jousmaki@laukaa.fi

Uusimmat kuvat

dsc_0405
dsc_0404
dsc_0403
dsc_0400
dsc_0398
dsc_0394
dsc_0386
dsc_0385

Oppitunnit 1-4

Ensimmäinen kerta: Mielenterveyden riskitekijät ja suojaavat tekijät
Mielenterveyttä suojaavat tekijät ja riskitekijät kouluyhteisössä

Jokainen ryhmä esitti viisi mielestään tärkeintä asiaa. Sen jälkeen jokainen ryhmä sai valita mielestään neljä tärkeintä kaikkien ryhmien esityksistä (X-merkit).

RISKITEKIJÄT:

1. Kiusaaminen XXXX
2. Stressi, (suorituspaineet,suuri läksymäärä,aikataulut) XXXX
3. Ulkopuolelle jääminen (syrjintä, ei kavereita, yksinäisyys) XXX
4. Teoreettinen opetus (ei toiminnallisuutta, pakkoistumista) XXX
5. Huono itsetunto (ei huomata, yksinäisyys, ulkonäköpaineet) XXX
6. Aineenopettajat ( opettaja-oppilassuhde heikko)XX
7.Välituntien passiivisuus X
8. Nälkä (ei välipaloja, syömättömyys) X
9. Tiivit kaveriporukat, kastijako X
10. Erilaisuus ( ei hyväksytä mielipiteen, opiskelutyylin, erilaisuuden vuoksi) X
11. Päihteet
12.Roolit (ei voi olla oma itsensä)
13. Opettajien tapa ratkaista kiusaamistapauksia
14.Alisuoriutuminen, jota ei huomata
15. Epävarmuus luokissa
16.Aikuisten riittamättömyys - ajan puute
17.Joidenkin opettajien turhautuminen ( kun oppilaat eivät osaa)
18. Kavereiden yllyttäminen
19. Ryhmät
20. Ennakkoluulot
21.Turvattomuus ( levottomuus, kouluammuskelut)
22. Tietyt porukat, jotka käyttävät päihteitä ja käyttäytyvät huonosti.

SUOJAAVAT TEKIJÄT:

1. Kaverit XXXX
2. Luokkahenki XXXX
3. Yhteishenki/turvallisuus XXXX
4. Kaikki mieluisa tekeminen (välituntisirkustelu, kivat jutut)XX
5. Varhainen puuttuminen asioihin XX
6.Vaihtelua tuovat tapahtumat (juhlat, teemapäivät, retket,tukaritoiminta, kioski) XX
7. Opettajat +muut aikuiset (moniammatillisuus, hyvä yhteishenki) X
8. Papparainen ( henkilökunta myös, mahdollisuus keskustella)X
9. Säännönmukaisuus ( ruoka, lomat, viikonloput, aamurytmi, päivärytmi) X
10. Kodin ja koulun yhteistyö X
11. Kiusaamisen vastainen toiminta (tukarit, luokkahengen parantaminen yms.) X
12. Ilmapiiri X
13. Koulun toiminta
14. Sekaryhmät (mahdollisuus uusiin ihmissuhteisiin)
15. Oppilaanohjaus
16. Turvallinen ympäristö
17. Pienet ryhmät