Yhteystiedot

Ismo Jousmäki, Vihtavuoren koulu, Laukaa, 044-5288144,
e-mail: ismo.jousmaki@laukaa.fi

Uusimmat kuvat

dsc_0405
dsc_0404
dsc_0403
dsc_0400
dsc_0398
dsc_0394
dsc_0386
dsc_0385

Tuloksia

Ennaltaehkäisevän työn tuloksia ei ole useinkaan helppo todentaa. Koulumme on ollut mukana valtakunnallisessa Kouluterveyskyselyssä (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/index.htm) koko Selvä Sopimus -toiminnan ajan ja sitä kautta meillä on numerotietoa koulumme 8.-9.lk oppilaiden päihteidenkäytön kehittymisestä.  Tulokset osoittavat merkittäviä muutoksia aikavälillä 1999 - 2018

 

Päivittäin tupakoivien määrä vähentynyt 30%:sta  3%:iin .
Vähintään kerran kuussa tosihumalaan juovien määrä  vähentynyt 30%:sta 10%:iin.
Huumekokeilut vähentyneet  19%:sta 4%:iin (8.-9lk oppilaat)

Muutokset ovat suuria. Tupakoinnin suhteen tulos on erinomainen. Alkoholin suhteen tulos on lähtökohtaan nähden hyvä mutta ei poikkea kovin merkittävästi valtakunnan keskiarvosta. Ikäluokissa on eroja ja päihteiden käyttäjien määrä vastaa sopimuksesta pois jääneiden määrää. 

Viime vuosina yläkoulun loppuun asti on sopimuksessa pysynyt 80-90 % kaikista koulumme oppilaista.

Tämä tarkoittaa, että sopimuksesta luopuneistakin suurin osa on tupakoimattomia. Sopimuksesta luopumiseen ovatkin useinmiten syynä alkoholikokeilut.

Numeroita merkittävämpää on opetushenkilöstön yhtenäinen näkemys huomattavasti parantuneesta päihdeilmastosta koulussamme. Tämä näkyy oppilaiden aktiivisuutena koulutyössä  ja harrastuksissa, myönteisissä kouluasenteissa ja päihdeongelmien vähenemisessä.

Koska viime vuosina  olemme saaneet lähes kaikki oppilaat sopimukseen 7.luokalla, nousee haasteeksi sopimuksessa pysyminen yläkolun loppuun asti. Hyvältä näyttää juuri nyt , koska 8. luokan oppilaita on mukana vielä 95%. Olkoon tavoitteemme "Tupakoinnista vapaat nuoret" ja sopimuksen säilyminen mahdollisimman monella yläkoulun loppuun asti.