Yhteystiedot

Ismo Jousmäki, Vihtavuoren koulu, Laukaa, 044-5288144,
e-mail: ismo.jousmaki@laukaa.fi

Uusimmat kuvat

dsc_0405
dsc_0404
dsc_0403
dsc_0400
dsc_0398
dsc_0394
dsc_0386
dsc_0385

Taustaa

Selvä Sopimus – mitä se on?

Syksyllä 1999 syntyi ajatus kehitellä päihdekasvatukseen perinteisen tuntiopetuksen rinnalle muita toimintamalleja. Lähtökohtana oli toteamus nuorten päihteidenkäytön huolestuttavasta lisääntymisestä meidänkin koulupiirissämme. Aiemmin oli koulussamme osallistuttu No Smoking Class- ja Smokefree Class- kampanjoihin. Niiden heikkoutena vain on se, että jos luokalta muutama polttaa, niin koko luokka on kisasta ulkona. Syntyi ajatus vähän laajemmasta sopimuksesta, jossa oppilas sitoutuu päihteettömyyteen koko 7.-9. luokkien ajaksi.

Periaate on yksinkertainen. Oppilas allekirjoittaa sopimuskaavakkeen, jossa hän sitoutuu päihteettömyyteen ja vanhemmat allekirjoituksellaan sitoutuvat järjestämään oppilaalle palkkion. Koulu osana on organisoida toimintaa ja järjestää tapahtumia ja retkiä osallistujille. Alkuvuosina järjestettiin yhdessä huoltajien ja tukijoiden kanssa  ulkomaanmatka 9lk päättäville. Nyt toiminnan pääpaino on yhteisissä pienissä tai isoissa koko porukan  tapahtumissa ja retkissä, joita viime vuonna oli yhteensä 13. 

 Retket tuntuvat olevan tärkeitä ryhmähengen kannalta ja silloin eri luokkien oppilaat huomaavat, keitä kaikkia sopimuksessa on mukana ja että mukana on varsin suuri joukko oppilaita.


Jokainen koti valitsee sopimukseen liittyvän palkinnon itsenäisesti  ja sopimuksessa on mukana oppilaita varsin pienilläkin palkkioilla.


Miksi sopimus toimii?

Päihteiden käyttö on suurelta osin sosiaalinen ilmiö. Jos nuoret huomaavat, että on suuri joukko oppilaita, jotka eivät käytä päihteitä, niin sosiaaliset paineet päihteiden käytölle laskevat huomattavasti. Nuoren ei tarvitse kohottaa itsetuntoaan ja yrittää päteä päihteiden avulla, kun suuri osa ei arvostakaan näitä arveluttavia näyttöjä.


Vuosien kuluessa on ilmennyt, että monet 5.-6.lk oppilaat saattavat pelätä yläluokille siirtymistä, koska heistä tuntuu, että silloin pitäisi alkaa elää kuten nuoriso ja alkaa käyttää päihteitä. Usein kuultu kysymys heiltä samoin kuin 7.lk syksyllä kouluumme tulleilta on, että tuleeko se sopimus meillekin ja milloin se oikein alkaa.

Moni oppilas kokee, että sopimus on hyvä tapa kieltäytyä päihteistä menettämättä kasvojaan. Yhdeksännen luokan ja sopimuksen päättymisen jälkeen ovat oppilaat kertoneet, että oli helppoa olla käyttämättä päihteitä, koska heidän tupakoivat kaverinsa eivät edes tarjonneet, kun tiesivät, että heillä on sopimus.

Vanhempien kannalta sopimus on myös turvaverkko, sillä koulun kynnys ottaa päihdeasiossa yhteyttä kotiin on matalampi. Vanhemmat saavat tietoa jo epäilyjen sattuessa kohdalle tai esim. tupakkaporukan mukana kulkemisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on parantaa  mahdollisuuksia elää päihteettömästi  sekä siirtää päihdekokeiluja myöhemmälle iälle Tutkimukset osoittavat, että erityisesti nuorena alkava käyttö johtaa helposti päihdeongelmaisuuteen aikuisiässä. 9.lk jälkeen oppilaat ovat jo aikuisempia, omaavat enemmän tietoa päihteistä ja pystyvät paremmin itsenäisiin päätöksiin elämässään. Ehkä kolmen vuoden päihteettömyys antaa itsetuntoa hallita päihteidenkäyttö myöhemminkin?

Usein aikuisten ja nuorten päihdekeskustelut ovat vaikeita ja asiat saavat toistuvan muistuttelun ja kieltojen luonteen. Sopimusmenettelyn myötä asioihin on tullut myönteinen sävy. Nuoret kokevat sopimuksen välittämisenä. He arvostavat sitä että, kodit ja koulu pitävät heidän päihteettömyttään niin arvokkaana asiana, että siihen kannattaa panostaa aikaa,  vaivaa ja palkinto.  

Meidän koululla Selvä Sopimus on koettu hyvin toimivana menettelynä niin opettajien, vanhempien kuin oppilaidenkin osalta. Päihteiden käyttö on vähentynyt ja samoin siitä koulunkäynnille ja nuorten elämälle aiheutuvat haitat. Tavoitteenamme on antaa oppilaille eväitä aktiiviseen elämäntapaan ja hauskanpitoon ilman päihteitä. 


Yhdeksäntoista ikäluokkaa on ehditty jo viedä läpi ja kymmenen matkaa tehty. Kokemukset ovat olleet erittäin hyvät. 9lk loppuun asti sopimuksessa on mukana 80 -90% oppilaista.  Matkat kuten kaikki retketkin ovat onnistuneet loistavasti ja moni oppilas on saanut hienoja muistoja loppuelämäkseen. Toivottavasti nämä muistot ja kokemukset antavat heille voimaa tehdä hyviä päätöksiä elämässään myöhemminkin.