Yhteystiedot

Ismo Jousmäki, Vihtavuoren koulu, Laukaa, 044-5288144,
e-mail: ismo.jousmaki@laukaa.fi

Uusimmat kuvat

dsc_0405
dsc_0404
dsc_0403
dsc_0400
dsc_0398
dsc_0394
dsc_0386
dsc_0385

Tunnustus

Nuorten Akatemia
Tiedote 14.2.2005
Vapaa julkaistavaksi 14.2.2005 klo 14

LAUKAALAISELLE VIHTAVUOREN KOULULLE PALKINTO NUORTEN ALKOHOLIN-KÄYTTÖÄ EHKÄISEVÄSTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA

Laukaalaiselle Vihtavuoren koululle myönnettiin 750 euron After Eighteen -kannustuspalkinto erinomaisesta nuorten alkoholinkäyttöä ehkäisevästä toiminta-suunnitelmasta. Nuorten Akatemia ja Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto kan-nustavat yläasteita toimintasuunnitelmien tekoon jo kolmatta kertaa. Muut palkitut koulut olivat Halikon yläaste, pieksämäkeläinen Meriluodon koulu, Halsuan yläaste, Sysmän yhteiskoulu, kangasalalainen Harjun koulu, Korpilahden yläaste sekä liperi-läinen Viinijärven koulu.

Vihtavuoren koulun Selvä sopimus -projekti on uudenlainen tapa ehkäistä nuorten alkoho-linkäyttöä oppilaiden, kodin ja koulun yhteistyönä. Monipuolinen suunnitelma elää koulun arjessa ja sitouttaa nuoria alkoholista kieltäytymiseen. Nuorten päätöstä kieltäytyä alkoho-lista kunnioitetaan myös kaveriporukassa. Alkoholinkäyttöä ehkäisevä toiminta tapahtuu vahvassa yhteistyössä vanhempien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

”Tavoitteena on etsiä toimintamalleja, jotka ovat laajasti mukana koulun toiminnassa, muu-tenkin kuin vain terveystiedon tunneilla. Raati oli ilahtunut siitä, että nuorten rooliin oli kiin-nitetty erityistä huomiota. He ovat mukana sekä suunnittelussa, toteutuksessa että työn arvioinnissa”, toteaa koulutoiminnan päällikkö Kirsi Airaksinen Nuorten Akatemiasta.

Kannustuspalkinnon saaneiden koulujen nuorten alkoholinkäyttöä ehkäisevä työ on oppi-lasjohtoista, toiminnallista ja pitkäjänteistä. Toimintamallit ovat laajoja ja valmiita toteutet-tavaksi. Koulut ovat verkostoituneet paikallisesti ja tekevät yhteistyötä mm. järjestöjen ja vanhempien kanssa.

Valtioneuvoston alkoholipolitiikan linjauksista annetussa periaatepäätöksessä yksi pääta-voitteista on vähentää niitä haittoja, joita alkoholi aiheuttaa lasten ja perheiden hyvinvoin-nille. Tätä toteutetaan mm. Alkoholiohjelmalla vuosille 2004–2007. Nuorten Akatemia on tehnyt kumppanuussopimuksen Alkoholiohjelman kanssa.

Kannustuspalkinto on osa Nuorten Akatemian 7.–9. vuosiluokille suunnattua Note-toimintaa ja se toteutetaan yhteistyössä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton kanssa myös lukuvuonna 2005–2006 ja se laajenee toiselle asteelle (ks. lisää www.nuortenakatemia.fi/note).

Nuorten Akatemia on suurimpien nuoriso- ja urheilujärjestöjemme yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on nostaa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja tukea nuorten omaehtoista toimintaa.